Vognmannsgata

(English version) Denne gaten øst for jernbanelinja er oppkalt etter vognmann Iversen. Han startet sin virksomhet på Otta samtidig som jernbanen kom hit. 

Av Per Erling Bakke, Otta

Vognmann Iversen pÃ¥ OttaVognmann Iversen tidlig på 1900-tallet. Hestekarjolen står omtrent der gamle BP/Norol var, og i husene bak bodde seinere familien Stenersen. De lå like ved parkeringen I dag (2010) ved Eben ezer/Jernia-butikken. Bildet er utlånt av Stig Sørlie Pettersen.

Vognmann Iversen fra Lillehammer startet vognmannsforretning på Otta i forbindelse med at jernbanen ble framført hit i 1896. (1) Han hadde stor stall og mannskapsbrakke på eiendommen (2) ved den i dag nedlagte Norol-stasjonen, og drev således utstrakt skysstrafikk fra Otta.

Seinere tok Simen Stenersen over både eiendommen og vognmannsdrifta. I sin eldre dager var Simen Stenersen et kjent trekk i Ottas gatebilde når han kom kjørende med hest og kjerre med stykklast mellom jernbanens godshus og Slettenbutikken. Sønnen Sigurd Stenersen fortsatte vognmannsyrket til etter krigen.

Dette er vognmann Iversen pÃ¥ Otta.Dette er vognmann Iversen avbildet på sin tomt i 1913. Bildet er utlånt av Stig Sørlie Pettersen.

Her kan du høre et intervju fra 1956 med vognmann Iversen om kroningsferden til Kong Haakon i 1906. Da kjørte han kongefølget med ni hesteekvipasjer fra Otta til Trondheim. Spol fram til 12 minutter og 40 sekunder, intervjuet varer i fem minutter:

(Ti minutter og ti sekunder ut i innslaget starter opptaket fra Otta, der du også kan å høre et intervju ned skomaker Petter Resløkken fra Otta som forteller ei artig historie fra perrongen på Otta på denne store dagen.)

Kilder: (1) Bilen i Ottadalen 30 år, O.K.B. 1949. (2) Årbok for Gudbrandsdal, 1966