Skolegata

(English version) Gata fikk navnet etter skolen som ble bygget i 1922, men Lampoligrende var blant forslagene da Otta fikk navnsatt sine gater og veger i 1968.

Av Per Erling Bakke, Otta

Otta skole i 2017Otta skole i 2017 med trehusbebyggelsen i bakgrunnen.

Denne gata ligger i området som i dag gjerne betegnes som Gamle Otta Sør. Her ligger Otta skole som ble tatt i bruk i 1923, og det var derfor et naturlig valg da navnekomiteen foreslo Skolegata.

Dette var ett av forslagene som formannskapet endret på. Blant de innkomne forslag var “Lampoligrende”. Formannskapet mente at navnet var godt og orginalt, samtidig som det hadde en viss lokalhistorisk interesse. Ut i fra dette foreslo formannskapet Lampoligata. Forslaget ble ikke støttet av kommunestyret, som sluttet seg til navnekomiteens innstilling.

I Sel Historielag sin bok fra 1996 "Otta gjennom 100 år, 1896–1996" skriver Kåre Halvdan Bakke og Gustav Saastad dette om da skolen ble bygd:

"På Otta vart det ikkje bygt skule før i 1922. Da fekk kommunen overta tomta til ungdomshuset Solvang ved makeskifte med ungdomslaget. Otta skule vart bygt der det nå står, og ungdomslaget flytte sitt hus til nåværende tomt. 

Les også:
Huset der Oline og Steinar Jostuen bodde

Oline Jostuens kaffestuggu for mannens bekjente

Hus og folk Nea lina på Otta

Folk utenforI dette huset i nåværende Skolegata dreiv Oline Jostuen kaffeservering i mange år. Huset lå tvers over vegen for Otta skole. Dette bilde fra ca. 1950 viser Bjørn Rusten (til venstre) og Martin Stenersen sammen med en nabo, Magnhild Stenersen Rist. Huset er seinere restaurert og eies idag av Ivar og Inger Grindhaugen som har lånt ut bildet. I bakgrunnen sees bruket Flåten i Kleivrudlia hvor Jostuenfamilien bodde før huset ble bygd.