Verkensbakkom

Artiklene fra Verkensbakkom er skrevet av personer med tilknytning til området. De ble skrevet gjennom et Facebook-prosjekt første halvår 2020.

Verkensbakkein/Verkensbakkom
Dei skal åt Verkensbakkom - tilstad og styring med preposisjonen åt/Dei skal uppi Verkensbakkein - tilstad og styring med preposisjonen uppi/Dei heldt set uppi Verkensbakkom - påstad/Dei kom frå Verkensbakkom - styring med preposisjonen frå (Ivar Teigum, 2020) 

 

Garder og bruk i Verkensbakkom

Takk til Per Amund Uldalen som har påført alle navnene på kartet.