Selvær reddet kunstsamling i nord

Ragnhild Olstad fra Nord-Sel ble æret for sin innsats for å redde svensk kunstsamling og sølvtøy i Narvik fra tyskerne.

Av Per Erling Bakke

Ragnhild OlstadRagnhild Olstad (1896–1985) fra Søre Olstad på Nord-Sel var ansatt som bestyrerinne for det svenske gruvedriftsselskapet LKAB´s representasjonsbolig Bromsgård i Narvik i nærmere 30 år. Ved krigsutbruddet i aprildagene 1940 reddet hun husets kunstsamling og sølvtøy fra å bli krigsbytte.

For sin innsats ble hun i 2016 æret ved at Narviksentrets nye audiotorium i Narvik Krigsmuseum ble kalt Ragnhild Olstad-salen.

LKAB er et svensk gruvedriftsselskap som bryter jernmalm i Kiruna og Malmberget. Selskapet er heleid av den svenske stat. Mesteparten av jernmalmen blir transportert med tog til Narvik, og skipes derfra ut til land over hele verden.

 

Sikret kunstskatter

Ved angrepet var Narvik et viktig mål for tyskerne, med blant annet byens utskipingshavn for jernmalm. Jernet kunne utvinnes i våpenprodukuksjon og dermed bli en viktig del av krigføringen.

Ragnhild Olstad skjønte hvor dette bar. Da det tyske angrepet nærmet seg sørget hun for å få sendt representasjonsboligens kunstskatter med Ofotbanen til Kiruna hvor selskapet har sin gruvedrift og adminstrasjon. Kunstverkene var dermed sikret.

Men hva med alt sølvbestikket? Det puttet hun i en striesekk og gravde det ned i Bromsgårdens have. Der lå det sikkert og trygt under okkupasjonsårene. Bygningen brant under krigshandlingene i 1940.

I 1947 sto et nytt bygg ferdig og Ragnhild Olstad vendte tilbake til sin gamle arbeidsplass. Da kunne hun gå ut i hagen og grave fram sølvet. Det samme sølvtøyet er å finne på Bromsgård den dag i dag, der det fortsatt er i bruk ved representasjonsmiddager.

 

Bromsgård –  opprinnelig privat feriebolig

Bromsgård i NarvikBromsgård (bildet) ble bygget i 1900 som privat feriebolig av konsul Gustav Emil Broms.

Eiendommen ble solgt til LKAB i 1901 og er selskapets representasjonsbolig i Narvik.

 

 

Ragnhild Olstad-salen

Ragnhild Olstad-salen i NarvikLKAB var en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i realisieringen av Narvik Krigsmuseums nye bygg, hvor Narviksenteret har sine lokaler. Gruveselskapet ville ære minnet om Ragnhild Olstads uredde og snarrådige handlekraft, da hun dagene før det tyske angrepet i april 1940 grep inn og

 sikret verdier på selskapets eiendom i Narvik.

Den 1. september 2016 var auditoriet klart. LKAB og Narvik Krigsmuseum´s styreledere sto for den offisielle åpningen av salen og avdukingen av plaketten. Og auditoriets navn ble Ragnhild Olstad-salen.(bildet)

 

Kom fra Nord-Sel

Ragnhild OlstadRagnhild Olstad (bildet) var født 23. april 1896 på Søre Olstad på Sel. Her vokste hun opp og var nummer tre av fem søsken. I unge år arbeidet hun innen hotelldrift, blant annet på Lillehammer (Victoria Hotell) og på Høvringen.

Hun var kjøkkensjef to sommersesonger på et nyopprettet hotell i Gratangen (nabokommune i Troms), før hun i begynnelsen av 1930-årene startet på sitt livsverk som bestyrerinne av LKAB´s  representasjonsbolig Bromsgård i Narvik.

Til Bromsgard kom det offisielle gjester, blant andre kongelige. Ragnhild var opptatt av å bevare sin selsdialekt, og det gjorde hun da også, uansett gjestenes status.

Som pensjonist bodde hun noen år hos sin søster på Oppdal, før hun vendte tilbake til heimbygda og bodde de siste leveårene på Selsro Bygdaheim. Hun døde 9. januar 1985 og er gravlagt ved  Nord-Sel kirke.


Utdrag fra hennes nekrolog

"Ragnhild Olstad var i ett og alt et prektig menneske – ansvarsbevisst og fremragende dyktig i sitt yrke. LKAB hadde i henne en enestående leder og medarbeider i det vakre "hotellet", en represenstasjonsbolig av særegen klasse gjennom en lang og dramatisk periode i Narviks historie. Med sitt kultiverte, gode og hjertevarme vesen, vant hun venner og stor aktelse hvor hun enn var og særlig i sin lange tid i Narvik", ifølge en nekrolog fra en Narvik-avis.

 

Kilder:

Stiftelsen Narviksenteret
Wikipeda
Mari Olstad
Knut Olstad

 

Bromsgård ble bygget opp igjen etter at bygningen brant ned i 1940. Foto: LKAB


Bromsgård i Narvik

Slik kunne menyen være på Bromsgård.

 

Ragnhild Olstad og Bromsgård hadde Kronprins Olav som gjest.


I 2016 ble  Narviksentrets nye audiotorium oppkalt etter Ragnhild Olstad. Foto: Narviksenteret