Per Bakke – en svært viktig bidragsyter

Vi hadde flere skriveføre selværer som i de første tiårene etter krigen formidlet beskrivelser av Otta-historie og Otta-samfunnet. Men i dag – 31 år etter oppstarten av historielaget – er det du Per som står fram som den uten sammenligning viktigste bidragsyteren.

Av Dag Erik Pryhn, Otta

Mangeårig ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn, holdt denne talen under feiringen av Per Bakkes 90-årsdag på Thon Otta Hotell den 7. desember 2019, fire dager etter hans geburtsdag.


Kjære Per

Stasjonsbyen – etter hvert byen Otta – har i Gudbrandsdals-målestokk ei relativt kort historie. Samtidig har Otta ei anna og mer mangefasettert historie enn bygdene rundt oss.

Da det før og etter 1814 skulle bygges norskdom og en norsk identitet og sjølbevissthet var det bonden og bondekulturen som dannet plattformen og verdigrunnlaget. Og Gudbrandsdal-bonden og bondekulturen ble definert som det særnorske med størst verdi og ekthet.

Så får vi utbygginga av jernbanen før og etter 1900 og med det framveksten av stasjonsbyer med nytt blod, nye inntrykk og uttrykk utenfra og etter hvert en ny kultur og andre verdisett enn det som hadde kjennetegnet tradisjonene og normene i Gudbrandsdalen. Og i Gudbrandsdalen blir Otta den fremste eksponenten for denne brytningstida.

I miksen mellom selværene og innflytterne utviklet det seg et nytt, spennende lokalsamfunn som vokste raskt. Det ble etablert mye ny virksomhet, mange nye arbeidsplasser, det ble bygget næringsbygg og bolighus i stort tempo. Kulturlivet blomstret.

I en slik nybygger-kultur var man i årene før og etter 2. verdenskrig i mindre grad opptatt av å dokumentere utviklinga og den nære historien. I det lokalhistoriske miljøet i Gudbrandsdalen var man helt fram til 1980-tallet i hovedsak opptatt av tradisjonskulturen – bygde-, bonde-, gards- og slektshistorie. Slik var det også her i Sel.

Vi hadde flere skriveføre selværer som i de første tiårene etter krigen formidlet beskrivelser av Otta-historie og Otta-samfunnet. Men det var snakk om enkeltstående bidrag som bare ga brokker av helheten.

Fram til slutten av 1980-tallet var det derfor ikke presentert en dekkende framstilling av den historiske utviklinga av Otta, av Otta-kulturen og Otta-identiteten.

Så – i 1988 – trommer noen ildsjeler sammen til stifting av Sel Historielag. Det utløser en raptus av artikler, bøker, møter og prosjekter som dokumenterer, beskriver og formidler den rike og spennende historien til Otta og ottværen.

Mange gir verdifulle bidrag. Men i dag – 31 år etter oppstarten av historielaget – er det du Per som står fram som den uten sammenligning viktigste bidragsyteren.

Du har nå i en drøy mannsalder jobbet systematisk med søk i arkiver, aviser og annen skriftlig informasjon. Kombinert med at du selv har levd midt i og tett på Otta-samfunnet fra 1930-tallet har dette gitt deg et unikt utgangspunkt som lokalhistoriker.

Du har kombinert en faglig grundighet med evne til og glede over å sammenstille all kunnskapen i skriftlig form på en måte som når bredt ut til oss lesere. I tillegg har du sett betydninga av og mulighetenei digitale plattformer og medier.

Det er flere verdier i arbeidet du har lagt ned.

Det opplagte er at du sikrer en dokumentasjon av vår lokalhistorie – enkeltpersoner, miljøer, enkelthendelser, arrangement, organisasjoner, bygningshistorie.

Kanskje like viktig er din beskrivelse av utviklinga av og innholdet i Otta-kulturen, vår identitet, våre verdier.

Som en oppkomling i et dalføre der tradisjonskulturen er definert som gullstandarden, har Otta og ottværen, vår kultur og våre verdier ofte blitt sett på med skråblikk. Du har dokumentert at vi har en rik historie, mange kvaliteter og mange verdier.

Slik har du både skapt og formidlet stolthet, trygghet og identitet som blant annet jeg selv har brukt i mitt verv som ordfører.

Ditt arbeid og engasjement vil bli stående som en referanse og en kunnskapsbank for kommende generasjoner.

Derfor – tusen takk og gratulerer med 90-årsjubiléet!

I 2011 mottok Per Erling Bakke sammen med sin bror Odd Martin Bakke Sel kommunes kulturpris for 2010 for sin lokalhistoriske innsats. 

Han ble da også utnevnt som æresmedlem av Sel Historielag, som sin bror. 

Foto: Kjell Arne Bakke