Ola Dahls gate

(English version) Dette var en av Ottas første gater: tidligere Nygata. Den gikk fra jernbanestasjon vestover og møtte Storgata ved Bjørkheim hotel/Otta Hotel. Idag går den fra Storgata ved jernbaneparken, forbi Grand og Nordlandia Otta Hotel og følger den tidligere Storgata til Dahlekleiva.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

 

Ola tiltak

Ola Dahl ble født i 1923 og vokste opp på bruket Smedstuen på Selsverket. 17 år gammel begynte han som trafikkelev ved NSB, og Otta jernbanestasjon ble hans arbeidsplass i 25 år. Etter ei periode som Arbeiderpartiets første varamann til Sel kommunestyre ble han fra 1952 fast representant. 32 år gammel ble han valgt til ordfører (landets yngste), et verv han hadde sammenhengende i 20 år.

Som ordfører og tiltakssjef satset Ola Dahl på næringstiltak som skapte virksomhet og arbeidsplasser i kommunen. I Øyaområdet var han drivkraften fra det første kommunale industribygget på 660 kvadratmeter stod ferdig i 1961/62, til det mange år etter var blitt hele 24000 kvadratmeter industribygg. Sjøl kastet han seg inn i industrivirksomheten som forretningsfører i Sel Industrier i tillegg til vervet som ordfører. På det meste ble det skapt 500 arbeidsplasser i industriområdet. (1)

Sentral politiker

Ola Dahl satt som valgt representant i Sentralstyret for Det Norske Arbeiderparti i sju år. (2) Til tross for det ble han aldri rikspolitiker, det var lokalpolitikken som opptok han. Sin politiske karriere avsluttet han i 1991 etter å ha vært fylkesordfører i Oppland gjennom 16 år. Med sine 40 år i politikken har han gjort sin samfunnsoppgave. For sin innsats er han æret med Kongens gull og Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn. I unge år, som motstandsmann under okkupasjonen, gjorde han også sin tjeneste for land og folk. (3)

Kilder: (1) (3) GD/ Århundrets Døler, 1999. (2) Ola Dahl, Otta, 1999.