Byfest med avduking av flere kulturhistoriske skilt

Sommeren 2019 på Otta ble innnledet med byfest i den rehabiliterte Johan Nygårdsgate. Blant aktivitetene var byvandring med avduking av sju nye blå skilt på historiske bygninger. Sel kommune har så langt satt opp 23 kulturhistoriske skilt på bygninger og ni for å markere kjente navn fra Ottas gater.

Av Per Erling Bakke og Kjell Arne Bakke

Dette er et bilde fra byvandringen på Otta 29. juni 2019, her fra foran Solvang. Foto: Palmar RusteFra byvandringen på Otta 29. juni 2019. Anledningen var avdukingen av sju nye kulturhistoriske skilt under byfesten med offisiell åpning av den nye Johan Nygårds gate i regi av Sel kommune og Otta Handels- og næringsforening.

Dette bildet er fra Solvang, der ett av de nye skiltene ble avduket under ledelse av Kjell Voldheim fra Sel Historielag. Foto: Palmar Ruste.

Lørdag 29. juni markerte Sel kommune rehabiliteringen av Johan Nygårdsgate. Da ble oppmerksomheten blant annet rettet mot Johan Nygaard, kommunens første ordfører, blant annet gjennom en utstilling av bilder fra Johan Nygårds gate og en presentasjon av Johan Nygaard i regi av Sel kommune.

Byfesten var et samarbeid mellom kommunen og Otta Handels- og Næringsforening. Det ble en byfest med mange aktiviteter. Ett av innslagene var byvandring med avduking av nye kulturhistoriske skilt på flere aktuelle bygninger.

Kulturhistoriske skilt og QR-koder for mer informasjon

Kulturhistorisk skilt på garden Loftsgaard Nordre på Otta.
I anledning byfesten utvidet Sel kommune skiltprosjektet til ytterligere sju bygninger, blant annet Nordgard/Nordre Loftsgaard.

Med dette har alle gardene som byen er tuftet på, fått formidlet sin historie. De tre andre er Ottekren, Sygard Loftsgaard og Mostugu.

Vinteren 2019 hadde ei arbeidsgruppe med representanter for Sel kommune, Sel Historielag og Otta Handels- og Næringsforening laget tekster til blå skilter for disse bygningene:

De blå og ovale kulturhistoriske skiltene er utviklet i samarbeid med Oslo Byes Vel, som står bak de blå skiltene.

I tilknytning til de ovale skiltene ble det også denne gangen laget mindre skilt med QR-koder gjennom et samarbeid med www.selhistorie.no og den lokale bedrifen BKA Grafisk SA. Ved å bruke en QR-leser på mobiltelefonen kan man skanne koden og komme til det lokalhistoriske nettstedet, der man finner mer informasjon om bygningen og personer.

Byvandring gir kunnskap om Ottas historie

Otta har etter hvert fått tradisjon for byvandring. Vandringen er et tilbud om å bli kjent med stasjonsbyen som vokste fram fra slutten av 1890-årene og fram til dagens Otta med bystatus fra 2000. Sel Historielag har stått i bresjen for vandringene som tradisjonelt har vært gjennomført under bydagene i august.

2019-vandringen gikk innom noen av de sju bygningene som hadde fått nye blå skilt. Underveis fikk deltakerne et innblikk i bygningenes historie av Sel Historielag.

Annonse for byvandringen i 1996Den første byvandringen på Otta ble gjennomført i 1996 i forbindelse med at stasjonsbyen feiret sitt 100-årsjubileum i 1996. Vandringen ble en suksess og ble gjentatt seinere på sommeren.

Under bydagene i 2013 ble vandringen tatt opp igjen. Programmet omfattet hele 20 stoppesteder, der temaet var bygninger i Ola Dahlsgate og Storgata. I 2014 ble det invitert til nytt arrangement, denne gangen ved Grandgården der temaet var Sygard Loftsgård og Grand Hotell sin historie. Også i 2015 og 2016 var det slike vandringer.

I 2017 koblet Sel kommune seg på vandringen gjennom de blå skiltene og QR-koder som viser til ytterligere informasjon på www.selhistorie.no.

Den første byvandringen på Otta

Den første byvandringen på Otta i 1996.Lokalhistoriker Odd Bakke (foran i bildet) hadde vært med på en byvandring med guide i Ålesund. Han kunne tenke seg noe lignende på Otta i forbindelse med 100-årsfeiringen av jernbanens ankomst til Otta. Han ledet selv vandringen den 17. juli 1996, og ble assistert av John Lien (nummer to fra venstre) som sufflør.

Rundt hundre personer møtte opp ved Grand. De ble med på turen som gikk til det gamle skiferbruddet på Ottekra og nedover Storgata til Loftsgårdsbrua. Med Rolf Ulvolden (i grønn jakke) som vandrende høytalerstativ i hælene, fortalte de om blant annet Villa Westend, Sentralkafeen, gamle Otta Hotell og Klebersalen. De krydret fortellingene med historier om folk og hendinger. Turen var vellykket og ble omtalt med bilder i avisene.

De blå skiltene

Initiativet til kulturhistoriske skilt knyttet til historiske bygninger og personer ble tatt av Sel kommune, som fikk med seg Sel Historielag, Otta Handels- og Næringsforening og Gamle Otta-Sør Velforening i det videre arbeidet. Kommunen hadde tent på ideen med de blå skiltene, som er utviklet av Oslo Byes Vel: å markere kjente personer, viktige hendelser og stolte bygninger. Også Oppland fylkeskommune var positiv. Den vurderte tiltaket til å øke bevisstheten om kulturminner i Sel ved å formidle kunnskap om historien.

Under bydagene i 2017 presenterte Sel kommune kulturhistoriske skilt på 16 bygninger i Otta sentrum. Oslo Byes Vel eier konseptet med de blå skiltene, og kommunen har tillatelse derfra til å bruke disse skiltene lokalt. Åtte av skiltene ble behørig avduket i nærvær av ordfører og en stor forsamling historieintresserte. I tillegg fikk ni gater blå skilt etter kjente personer.

Deltakerne ble oppfordret til å laste ned en QR-leser på mobiltelefonen, og mange fulgte oppfordringen om å skanne koden på de små tilleggskiltene for å lese mer på www.selhistorie.no. Sel Teaterlag stilte opp med tablåer ved tre av stedene, til stor muntrasjon for de mange frammøtte.

Skiltene med QR-kode

Dette er et QR-kodeskilt for Grand på Otta.

Som en del av opplegget med de blå skiltene på Otta er det montert små skilt med en QR-kode som viser til mer informasjon på www.selhistorie.no. Sel kommune var først ute i landet med dette opplegget.

Dersom du vil ha mer informasjon om de historiske bygningene og personene, kan du laste ned en gratis QR-skanner fra App Store eller Google Play til mobiltelefonen din. Når du holder telefonen foran QR-koden på skiltet, vil du komme til den aktuelle artikkelen på www.selhistorie.no.

Sel teaterlag fikk fram smilet under byvandringen i 2016, som her foran Solstad kafé.

Sel teaterlag fikk fram smilet under byvandringen i 2016, som her foran Solstad kafé. Teaterlaget har bidratt med tablåer under flere av byvandringene. Foto: Palmar Ruste