Kjønnaas-villaen i Lampoligrenda

(English version) Villaen har navnet etter Hartvig Kjønnaas. Han slo seg ned på Otta rundt 1919, da han ble ansatt som driftsingeniør i Eidefos Kraftanlæg Aktieselskap Eiendommen er utstkilt fra Loftsgaard.

Av Per Erling Bakke, Otta

Kjønnaasvillaen ligger i Olav Bismosgate, i krysset ved Skolegata, i området som i dag gjerne betegnes som Gamle Otta Sør, på folkemunne tidligere kalt Lampoligrenda.

Dette er Kjønnaasvillaen i Otta gamle sør.I starten av forrige århundre kom de første husene i Loftsgårdsmoen, ett av de var Kjønnaasvillaen, bygd i sveitserstil. Under krigshandlingene i aprildagene 1940 ble flere hus i området skadet i angrep av brannbomber og granater, blant de var villaen som ble skadet av granater.

Villaen har vært restaurert og påbygd, men har stort sett bevart sitt opprinnelige eksteriør. I 1992 ble den av Fylkeskonservatoren vurdert som verneverdig.

Dette bildet av Kjønnaasvillaen er tatt i perioden 1918–1920. Kjell Voldheim har fått bildet av Karen Ekern. Hun var datter av Stener Ekern som en periode var bokholder i Østlandske og senere lensmann på Fåberg. Hun skriver om bildet: «vår første bolig».

Tre hus i Olav Bismos gate pÃ¥ OttaKjønnaasvillaen til venstre i bildet. Foto: Per Erling Bakke 2003

Ved skylddelingsforretning 20. januar 1919 ble tomta på et halvt mål gitt navnet Kjønnaas. I tinglysingen het det «i anledning av at der er solgt 1 parcell av gaarden til ingeniør Kjønnaas»

I 1922 ble det imidlertid tinglyst et skjøte fra eier av Loftsgaard, hvor han til Østlandske Stenexport «selger, skjøter og avhender min eiendom Kjønnaas g.nr. 220 br.nr. 41 for kjøpesum Kr. 781.25»

Hvem var Kjønnaas? 

Hartvig Kjønnaas var ingeniør og bosatt på Otta. Ifølge Terje Kleiven på Lalm ble Kjønnaas i 1919 ansatt som driftsingeniør i Eidefos Kraftanlæg Aktieselskap. Han fikk imidlertid en kort periode i bedriften. Av styreprotokollen framgår det at kraftanlegget av økonomiske grunner så seg nødt til å klare seg uten driftsingeniør og Kjønnaas ble oppsagt fra 15. mai 1920. Den 12. februar 1919 fikk han av lensmannen i Sel og Heidal utstedt handelsbrev for Sell herred. Kanskje dreiv han en form for handel i Sel?

Slektsforsker Aud Sandbu opplyser at Kjønnaas var fra Skien, der han var født i 1891. I 1910 bodde han i Kristiania og var elektrotekniker. Seinere bosatte han seg i Kragerø, der han døde i 1964.

Mange huseiere gjennom årene

Pedersen-familien, OttaKristian Pedersen og Ingrid Ottum Pedersen som eide Kjønnåsvillaen fram til 1972, der de bodde sammen med datteren Berit. De overtok og drev Bjørkheim Hotell fra 1933. Bilde er lånt av Kristian Martin Pedersen.

Foruten Østlandske Stenexport har disse hatt hjemmel til eiendommen i kortere eller lengre tid fra 1934 til 1972, i denne rekkefølge:

  • Ole Petter Hansen, baneformann
  • Gerhard Braathen, boktrykkermester
  • Sverre Kristoffersen, ukjent yrke
  • Oluf Greger, banksjef
  • Martin O. Moen,installatør
  • Kristian Pedersen, pølsemaker

Dagens eier (2019), Magne Thøring, kjøpte eiendommen i 1972 av Ingrid og Kristian Pedersen.