Solvang

(English version) To år etter at jernbanen kom til Otta i 1896, stod forsamlingsshuset til Sel ungdomslag ferdig. Siden har ungdomshuset spilt en viktig rolle i stasjonsbyen, også for voksne.

Av Kjell Arne Bakke, Otta

Solvang har vært forsamlingshus på Otta siden 1898. Fram til 1922 stod huset på dagens skoletomt. H.H. Lies Eftf. OttaSolvang har vært forsamlingshus på Otta siden 1898. Fram til 1922 stod huset på dagens skoletomt. Bildet er et utsnitt av et bilde fra Otta som er tatt av H.H. Lies Eftf. Otta i 1900. Hele bildet kan ses nederst på siden ved å klikke her.


Orginal tittel: Solvang på Otta – ungdomshus fra 1898

Sel ungdomslag (S.U.L) ble stiftet i 1888, men laget manglet eget hus, og medlemsmøtene ble holdt rundt omkring på gardene og hjemme hos medlemmene. Med jernbanens ankomst til Otta, begynte man å møtes i det nye naturlige sentrumet. Ønsket om et ungdomshus vokste seg stadig sterkere, og 6. januar 1896 ble det valgt en byggekomité som bestod av I. C. Sletten, Johan Nygaard og O. Blekastad.

Komiteen arbeidet effektivt, og allerede tre uker senere hadde de klart et forslag til hvordan huset skulle se ut. Flere forslag ble drøftet i lagsmøtet, og konklusjonen ble at salen skulle bygges i én etasje, og med to etasjer i den andre enden av huset.


Åpningsfesten ble avsluttet med et hurra for laget

Åpningsfesten ble fastsatt til 8. oktober 1898. Det ble foreslått å kalle huset for Maalstova, Fredheim, Aasgaard, Bjørkelund, men på lagsmøtet dagen før festen ble det lansert flere navn. Den senere selsordføreren Johan Nygaard foreslo å kalle huset for Solvang, og dette ble vedtatt med 14 stemmer. Maalstugu fekk seks stemmer, Bjørkelund tre stemmer og Friheim, Sellshal og Solhal én stemme hver.

På åpningsfesten var det bare lagets medlemmer med foreldre som hadde adgang. Her er referatet fra lagets møtebok, slik det er gjengitt i heftet Solvang 100 år av Kåre Halvdan Bakke fra 1998:

Aabningsfest den 8de oktb. 98

Festen blev begynt med en sang. Dernæst holdt Johan Nygaard en meget vakker tale for ungdommen, samt forklarede hvorledes huset var blevet opført, hvor meget det kostede o.s.v. Han sluttede med en opfordring til laget om at frambære sin tak til dem, der havde givet tomt til huset. (Knut Loftsgaard og Sigurd Blekastad)

Saa serveredes aftensmad og punsch, hvorefter Torvalsen holdt en tale for laget, hvori han ba det, ogsaa herefter, at arbeide ligesaa energisk og prektigt som det hittil havde gjort. Samt at det skulde stå i spidsen for de andre lag i Gudbrandsdalen og mane dem til krafigt og iherdigt arbeide.

Han sluttede med et hurra for Sells Ungdomslag. Efterpaa Tablaa.


Ungdomslaget og kommunen byttet tomt

Dette er et bilde fra Solvang på Otta i 1930, da husmorlaget hadde matkursus fraf 24. – 26. september 1930. Foto: H.H. Lies Eftf. OttaDet restaurerte Solvang på ny tomt, her fra Husmorlagets matkursus Otta 24.–26. september 1930. Foto: H.H. Lies Eftf. Otta

Da Otta skulle få folkeskole, ble Solvang flyttet til tomta der huset står idag. Tidligere stod det på det som i dag er skoletomta. Sel ungdomslag og Sel kommune gjennomførte et makeskifte for at det skulle bli plass til skolen, som ble påbegynt i 1922. Solvang ble flyttet til den kommunale nabotomten mot et økonomisk vederlag på 4000 kroner.

Ungdomshuset var før flyttingen i svært dårlig stand, og pengene ble benyttet til å restaurere huset som var ferdig i 1923. Ifølge Bakkes jubileumshefte hadde det gamle huset på vinteren ei svellkule (issvull) på golvet om vinteren. Når det attpåtil var skeivt, havna alle i det ene hjørnet av lokalet under dansen. Og så kaldt var det ved vinduene at dansevåte skjorter frøs når man satt med ryggen mot veggen.

Med nyrestaurert hus forsvant dette problemet. Ungdomslaget hadde sitt første lagsmøte i nye Solvang den 21. april 1923, og den første festen var visstnok den 17. mai dette året. Solvang ble også restaurert i 1950/1951, da bygningsrådet hadde truet med å stenge huset, fordi det var i en slik stand at det var uforsvarlig å holde tilstellingar der.


Med nytt samfunnshus ble Solvang til salgs

Da det ble planer om å bygge samfunnshus på Otta, fryktet mange for driften av huset. Kinoen skulle flytte til samfunnshuset, da det åpnet i 1968. Ungdomslaget gikk derfor inn som en av de største aksjonærene i samfunnshuset, og averterte Solvang til salgs. Kommunen, som fekk tilbod om forkjøpsrett, reagerte ikke, og det var heller ingen andre som var interessert, selv om taksten bare var 117.000 kroner.

Fra 1986 fikk et husstyre ansvaret for driften av Solvang. Tidligere aktive medlemmer av Sel ungdomslag så det som sin oppgave å ta vare på ungdomshuset, slik at ungdom også i framtida kunne bruke fritida si til frilynt ungdomsarbeid. Solvang hadde mange venner blant tidligere brukere, som også bidro til å holde vedlike og utbedre huset.


Feiret husets første 100 år i 1998

I 1998 inviterte husstyret venner av Solvang til å feire husets hundreårsjubileum, og den 10. oktober klokka 19 samlet gjestene seg rundt bordene til rømmegrøt, spekemat og flatbrød. Seinere på kvelden sørget «Heidals» for dansemusikken. Den 12. oktober kunne vi lese i avisa GD:

Solvang i hundre: Ungdomshuset Solvang i Otta sentrum feira hundre år på laurdag. Rundt 80 yngre og litt eldre medlemmer av huset var med på jubileumsfeiringa.

Medlemmene av husstyret utgjorde festkomiteen, som bestod av Jacob Bergum, John Leiren, Inger Grindhaugen, Kari Letrud Hoff, Kåre Halvdan Bakke, Ola Bergum, Magne Thøring og Ragnhild Jordet (leder).


Musikkforeningen overtok huset fra ungdomslaget

Skilt for Sel Ungdomslag på Solvang på Otta.Sel ungdomslag hadde en rikholdig historie, fra starten i 1888 til 2017 da laget ble oppløst. Bildet er lånt fra www.otta2000.com

I 2005 ble huset nok en gang lagt ut for salg, men dette ble det ikke noe av. Noen av medlemmene i Otta Musikkforening (OMF) gikk da inn og overtok vervet til det sittende styret i ungdomslaget og fortsatte driften av huset. Dette ble gjort i samråd med Noregs Ungdomslag, som formelt var eiere. Gjennom sine vedtekter kunne Noregs Ungdomslag ha overtatt huset, realisert det og stilt midlene til disposisjon for ulike kulturaktiviteter i kommunen.

I 2017 ble imidlertid Sel ungdomslag oppløst og musikkforeningen etablerte selskapet Solvang Otta AS. Styret i Otta musikkforening utgjør generalforsamlingen i selskapet. Musikkforeningen har lagt ned et omfattende dugnadsarbeid med rehabilitering, tilbygg og ombygging. I 2007 ble huset blant annet utvidet med  ny og større scene  med tilhørende garderobe, toalett og dusjrom.

I dag blir huset leid ut til arrangementer som musikk- og danseøvinger, konserter, jubileer og bursdager. Lista over aktiviteter er lang, for her foregår også auksjoner, salgsmesser, kurs, rockekonserter, skoleforestillinger, juletrefester, gammeldansfester og klassetreff. Musikkforeningen bruker dessuten Solvang som fast øvingslokale.

Ungdomshuset som ble etablert av Sel ungdomslag i 1898, er nå forsamlingshus for folk i alle aldre.

Bilde fra Nea lina på Otta i 1904. Foto: H.H. Lies Eftf. Otta

Utsnitt av et bilde av H.H. Lie. Det er tatt fra Kringsjå i lia overfor Otta allerede i 1900,  men det ble produsert først i 1904. Her ses Solvang, det hvite huset i øvre høyre hjørnet (ses bare ved liggende format på mobil). Huset ble planlagt av en byggekomité. Her er et sitat fra møteboka til Sel ungdsomslag den 23. januar 1898:«Tilsidst ble det enstemmigt vedtaget at huset skulle bygges med 1 etage i salen og 2 i den andre ende, samt at byggekomiteen forøvrigt skulde have aldeles frie hender».

Kilder: