Leif Bredevangen var ei viktig lokalhistorisk kilde

Leif Bredevangen fra Søre Bredevangen i Bredebygden var svært historisk interessert. Dette og hans gode hukommelse gjorde han til ei viktig kilde for lokalhistorien i Sel.

Tekst og bilde: Per Erling Bakke

Dette er et bilde av Leif Bredevangen.Leif Bredevangen ble født 26. april 1928 og vokste opp på heimegarden Søre Bredevangen i Bredebygden. Her bodde han hele livet. Mange husker han fra hans eldre dager, da kom han syklende til Otta.

Han var interessert i historie, spesielt lokal historie, et emne som han med sin gode hukommelse var kilde til. Ofte gikk turen innom biblioteket der han satt fordypet og leste.


Leif Bredevangen foreviget på Otta Bibliotek, 70 år gammel i 1998.


Bidro til at historien ble skrevet

I oppveksten hørte han "de gamle" fortelle. Heime på Bredevangen var bygdas første talestasjon/telefonstasjon. På nabogarden, Nordre Bredevangen, var det skysstasjon, butikk, bakeri og brevhus. Og naboen i sør var "Selshuset", det som fra gammelt het Sells Distriktsfængsel.

Som kilde har Leif bidratt til at mange av disse stedene har fått sin historie skrevet.

Bredebygden var sentral under krigshandlingen i aprildagene 1940. Tolvåringen observerte og hørte fortalt mye av det som hendte. Slik ble han en viktig kilde til Sels krigshistorie. Med sin lokalkunnskap var det med god grunn at han ble betegnet som "et vandrende leksikon".


Huskes også for slagferdige replikker

I unge år arbeidet han på Shell-stasjonen på Otta. Mange vil sikkert huske han fra der, kanskje spesielt for hans mange slagferdige replikker. Ett godt eksempel var fra verneplikten i artilleriet. Her dreiv han med kanoner og det skulle være kjøreopplæring for førerkort. Det var han interessert å være med på. Men han fikk ikke endelig godkjenning. Han henvendte seg til kapteinen. Han lurte på hvorfor det var så om å gjøre å få førerkort. Han fikk dette svaret:

– Jau, e ha så nere teinkt e skull få me ti ein gåmmeil bilskrabb, men ei kanone kjøm e nok eilder te å kjøpe me.


Lastebilen ble hans viktigste inntektskilde

Kjøreopplæring i det militære ble det – og førerkort. Og med førerkort ble det også lastebil på Leif, og dermed ble det hans viktigste inntektskilde. Han var også en ivrig deltaker i turmarsjer.

Leif Bredevangen døde i 2001, 73 år gammel.

Dette er signaturen til Leif Bredevangen.

Dette er et bilde av Leif Bredevangen.