Friklykkja

Den tidligere utslåtten ligger langs råket mellom Solhjemsbergum og Nedre Næprud. Friklykkja er i dag helt tilvokst av lauv- og barskog, men et steingjerde forteller om nok en dyrkingsplass i Øverbygden.

 

 

Av Per Erling Bakke, Otta

En steinmur på yttersida av råket viser at det har vært brote jord. Trolig har muren tjent til å holde på jordbakken i det bratte lendet.

Utslåtten har antagelig navnet etter en som het Frik, og som braut seg en jordflekk utenom plassen der han bodde. På Solhjemsbergum var det i 1875 en husmann som het Fredrik/Frik. Friklykkja ligger i dag i skogteigene til Solhjemsbergum og det tidligere bruket Nedre Næprud.

 

Kildehenvisninger:

Sel kommune, stadnavnregistering Kringlia

Folketellinger 1865, 1875 og 1900

 

Les hele artikkelen her: Bredebygden Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der