Løyftbakklykkja

Den gjengrodde utslåtten ligg i Kringlia – midtvegs mellom Solhjemsbergum og E-6.

Av Per Erling Bakke, Otta

På begge sider av nyvegen opp til Solhjemsbergum står flere gamle steingjerder oppover og langsetter lia. Det finnes ingen grunnmur etter hus. I dag er det ingen som kjenner til at det skal ha bodd folk der. Løyftbakklykkja har derfor trolig vært en utslått. Det var antakelig folket i Flekken som braut og dyrka denne løkka. De holdt ei tid til som brukere i Brånålykkja, som ligger et stykke ovenfor Løyftbakklykkja. 

 

Kildehenvisninger:

Stein Roger Haugen, Otta

 

Les hele artikkelen her: Bredebygden Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der