Sel Historielag gir ut bok om 200 setrer

I anledning Ottamartna´n gir historielaget ut boka ”Setrer og seterliv i Sel”. For over tre år siden gikk det første brevet ut til de 24 setereierne som hadde sagt seg villig til å samle inn bilder og opplysninger og å skrive om seterstulen sin. Bare den siste innspurten gjenstår nå hos trykkeriet før boka legges ut for salg.

Av Kjell Arne Bakke, Oslo

Boka omhandler alle seterstulene fra Kulia, Bråkålia og Kolodokka i sør til Høvringen og Horgen i nord. Over to hundre setrer er omtalt i boka, som er delt inn i 25 kapitler. Dette er setrene/seterstulene som blir omtalt i boka, som vil bli å få kjøpt hos blant annet Otta Libris fra månedsskiftet september/oktober:

Kolodokka, Kollosætrin, Holsætrene, Gneiddsætrin, Slettesætrin, Kringsætrene, Blomsæterdalen, Vålåsjøsætrene, Raphamn sæterstul, Kirstidalssætra, Ultunga/Mysusæter, Pungen, Musvoldalen, Gamalsætra, Bjørnhollia, Kampen og Hamnsætrin, sætrene i Skaret, Putten og Høvringen, Horgen sætergrend, Åsåråsen, Veggumssætrene, Myrumsætrene, Thosætrin, sætrene på Pillarguri (Hjellhøa), Busetrene, Slåsætrin, Kulisætrene og Bråkålisætra.

Det er nylig gitt ut en tilsvarende bok om setrene i Heidal. Mens den er skrevet av en profesjonell forfatter – Arvid Møller, er historielagets bok skrevet av de mange lokale skribentene som selv sitter på  kildematerialet. På denne måten utfyller de to bøkene hverandre. Sammen dekker de to bøkene alle setrene og seterdriften i hele Sel kommune.

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 6. september 2007