Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank leide lokaler i det tidligere Otta Hotel, like ved jernbaneovergangen, da denne banken ble opprettet i 1. juli i 1919.

Av Per Erling Bakke, Otta

Nordre Gudbrandsdalen Kreditbank under storflommen i 1938.

Fra starten leide Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank lokaler hos Østlandske Stenexport, også kjent som Enger-bygget.

Dette bildet er tatt under storflommen i 1938.

Med jernbane og steinindustri på Otta, og etter hvert også kraftutbygging i distriktet, økte behovet for en forretningsbank i Nord-Gudbrandsdal. Lillehammer og Opplands Kreditbank med base på Lillehammer så behovet for en bankfilial på Otta.

 

Holdt til i Enger-bygget

Opprinnelig hadde banken planer om et eget bankbygg hvor de blant annet tilbød Postverket lokaler og leilighet. Noe bankbygg ble det imidlertid ikke, men banken leide lokaler hos Østlandske Stenexport, i det tidligere Otta Hotel (Enger-bygget), like ved jernbaneovergangen. Og fra 1. juli 1919 var Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet.

 

Banksjef og én medarbeider

Banksjef var Aksel Holm*, som kom fra Våler i Østfold og hadde solid utdannelse og tjeneste fra advokatkontor og bank. Fra starten hadde han én medarbeider, O. Blekastad. Av bankens første styre på fire medlemmer var, foruten banksjefen, også gardbruker og hotelleier Trond Loftsgaard. *Holm kom tilbake som banksjef i årene 1945-48.

 

Forløper til andre banker

Den gamle Kreditbanken er forlengst historie. I 1961 ble nemlig hovedbanken på Lillehammer, og dermed filialen på Otta, slått sammen med Kreditkassen (Christiania Bank og Kreditkasse).

I desember 2000 ble imidlertid Kreditkassen innlemmet i Nordea.

I 2007 flyttet banken fra eget hus ”Ogga lina” til ”Nea lina”, der den leide lokaler i kjøpesenteret Sagtunet. Nordeas virksomhet varte fram til 1. oktober 2013, da Otta-avdelingen ble lagt ned.

 

Kilde: Gåmmålt og nytt frå Sel. Sel Historielag 1999

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 15. november 2009