33-åring fra Bredebygden først ute med handelsbrev

Anna H. Breden var den første i de gamle Sell og Hedalen herreder som fikk utstedt handelsbrev – såkalt næringsbrev på kjøbmandshandel – fra lensmannen. 33-åringen er dermed den første som står oppført i lensmannens ”Protokol over utstedte handelsbreve”, som ble ført for hånd helt til 9. desember 1980.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Handelsbrevet er utstedt av lensmannen til Anne H. Breden. Hennes døpenavn er imidlertid Anna. Det var far hennes, Hans K. Breden, som i begynnelsen av 1870-årene startet som handelsmann i Bredebygden, der han dreiv butikk på garden sin i mange år. 

Handelsbrevet, som er datert 4. januar 1909, ga Anna Breden løyve til å drive handel. For dette betalte hun et gebyr på åtte kroner. Hun meldte fra til handelsregistret og ble registrert der 27. mars samme året.

Anna ble født i 1876, og var datter av Marit og Hans K. Breden på Nordre Bredevangen. Hans hadde mange jern i ilden, blant annet dreiv han også butikk heime på garden. Om Anna fikk nytte av handelsbrevet ved å ta over Brævangsbué, er usikkert. I 1920, nærmere bestemt 25.oktober, ble hun imidlertid slettet fra registeret. Årsaken var at ”vedkommende er flyttet”.

Førstedame hos ekteparet Singer.

Anna Breden forlot nemlig heimbygda tidlig i århundret for å tjene hos de amerikanskfødte mangemillionærene, kunstmaler William Henry Singer og kona hans Anna Spencer Brugh Singer, i herskapshuset deres i Olden i Nordfjord.

Hun var husholderske og sjef for den etter hvert voksende tjenerstaben, og fulgte herskapet på deres reiser i inn- og utland. Hun var ekteparets høyre hånd og førstedame, og ofret seg helt og fullt for Singer-folket så lenge hun levde.

Anna Breden døde på Nordfjordeid sykehus i desember 1940 i en alder av 64 år. Hun er gravlagt på Sel kirkegård. 

Brævangsbué brente krigsvåren 1940

Hvordan gikk det så med Brævangsbué? Vesl-Pål Loftsgård leide visstnok butikken og dreiv den ei tid. Bué sto imidlertid i mange år etter at butikken ble lagt ned. Under krigshandlingene i april 1940 brente garden og dermed også butikken. Men butikkdisken er i grenda fortsatt, det siste minnet om gamle Brævangsbué. 

 

Les hele artikkelen her: Handelsfolk i Sel og Heidal 1909 - 1949