Müllersgate

Reidar Müller (1869–1935) var født i Sunndal. Som sin far valgte han legegjerningen og ble cand. med. i 1896. Høsten samme år slo han seg ned som praktiserende lege på Hønefoss, og i 1908 kom han til Otta som kommunelege i Sel og Heidal. (1) 

Kjøpte Turmo

Müller kjøpte eiendommen Turmo (Storgata 1) i 1909, (2) en tidligere husmannsplass under Sygard Loftsgaard. Her fikk han satt opp et stort gammelt tømret hus som bolig. Doktorkontoret hadde han i huset ved siden av. Müller eide også Formohagen, og hadde forpakter inntil han solgte garden i 1928.

Müller var lege i Sel og Heidal i 27 år, bare avbrudt av to opphold utenfor bygda. I 1913 var han kort tid assistenlege på Gaustad asyl utenfor Kristiania og var fra 1915 en periode reservelege ved Eg asyl i Kristiansand. Ved omorganisering av legetjenesten i 1918 ble han distriktslege i de to Nordalskommunene. (3)

Distriktslege

Legedistriktet var stort, og skyssen var hest. To hester stod vanligvis i stallen på Turmo. Han hadde skyssgutt, men ofte førte han tømmene sjøl, og da kom han fort. Det hendte at han også måtte rykke ut til nabobygdene, spesielt under spanskesjuka fra 1918 til 1920. Da brukte han tog. Med tiden gikk han over til motorsykkel og seinere bil. (4)

Han tok avskjed som distriktslege desember 1934, men fortsatte som konstituert distriktslege inntil sykdom tvang ham til å slutte. Få år tidligere testamenterte han en eiendom på Ringerike med blant annet 30 mål skog til Ringerikes sanitetsforening. Det var hans ønske at eiendommen skulle brukes som hjem for tuberkuløse barn. (5)

Sparte seg ikke

Utenom arbeidet som distriktslege og ordfører i helserådet hadde han flere kommunale verv, blant annet som representant i Sel herredstyre. Ellers var han svært kunst- og litteraturinteressert, noe hans store malerisamling av landets beste kunstnere og sjeldne samling av bøker viste. Malerisamlingen hans ble vist under en utstilling (6) i Kunstnernes Hus (7) i Oslo våren 1935.

Reidar Müller døde på fylkessykehuset i Lillehammer 17. desember 1935, 66 år gammel. (8) De som kjente og husker Müller sier at han ikke sparte seg sjøl; pasienten kom først, uansett vær og føre. Dæ va ein kar som betydd mykjy for bygden, og som sette merkje ette se. (9)

Kilder: (1) (3) (5) (8) Norges Leger, Den Norske Lægeforening, 1996. (2) Grunnbok Nord Gudbrandsdal soenskriveri, Statsarkivet i Hamar. (4) (9) Thea Werner Henriksen, Otta, 1999. (6) Laagen, 19. desember 1935. (7) J. F. Willumsen, Kunstnernes Hus katalog 22, 1934.

Les hele artikkelen: Pillarguri eneste kvinne bak Ottas gater