Rolf Ulvolden sitt arbeide med lokalhistorien

VERKINGEN og ottaværen Rolf Ulvolden var lokalhistorisk engasjert og tok flere initiativ som vi kan huske han for etter at han døde 21. februar. Han stod i spissen for å få reist en byste av verkingen Paul Botten-Hansen ved Sel kirke, og han var sentral i arbeidet med å få Pillarguri på sokkel ved Grand. Rolf Ulvolden bidro også med artikler i Historielagets bøker.

Av Per Erling Bakke, Otta

Rolf Ulvolden, født 31. august 1930, døde 21. februar. Han ble 80 år gammel.

Rolf var fra Ulvolden på Selsverket, der han vokste opp som nummer seks av en søskenflokk på ti.

Barndomstida mintes han med glede, og slik uttrykte han seg om oppveksten og takknemligheten til foreldrene i slektsboka om garden:

"Jeg håper at mine barnebarn får en like fin oppvekst som jeg hadde. Det var ikke mye gods og gull i min oppvekst, men det var masser av kjærlighet, og vi hadde omtanke for hverandre." 

Handelsmann fra 1945
Rolf Ulvolden staket tidlig ut kursen i yrkeslivet sitt. Egen butikk lå nok allerede i bakhodet da han knapt 15 år gammel, sommeren 1945, sammen med sin gode venn og nabo, Øystein Drivenes, startet kioskhandel ved riksvegen forbi Ulvolden.

Skulle han bli kjøpmann, holdt det ikke med bare sju års folkeskole. Han måtte ha eksamen fra handelskole og minst to års praksis som handelsbetjent. Han skaffet seg begge deler. Eksamen tok han hos Olav N. Haugen som dreiv Haugens Handelskole, og læreårene bak disken fikk han hos Paul I. Sletten på Otta Landhandel. Før det satt han også foran kateteret til Nils Grotnes som dreiv Otta Realskole.

En god læretid hadde han også, da han avtjente verneplikten på Lista med opplæring i spesialfelt innen militær virksomhet. Neste stopp ble hos en landhandler i Mesnalia, der han var et par år inntil han vendte tilbake til heimbygda.

Yngst med handelsbrev
1950-årene var ei tid da mange startet egen butikk på Otta. Dette tiåret var det 20 selværer som løste handelsbrev og startet egen butikk i stasjonsbyen. Rolf Ulvolden var den yngste av disse. 21 år gammel startet han i mai 1952 Otta Møbelutsalg.

Med pensjonist Ola Pedersen som sin medarbeider dreiv han i Bakkegarden salg av brukte møbler. Markedet for brukte møbler var stort og varene fikk han levert fra en auksjonsforretning i Oslo som en onkel av han dreiv. Seinere gikk han over til bare nye møbler.

Gikk fra møbler til sko
Møbler trengte imidlertid mye plass, så ble det sko i stedet. Dermed var firma Otta Skomagasin etablert. Fra Bakkegården flyttet han til større lokaler hos Ingar Sletten. Og nå var han tilknyttet fagkjeden Skoringen. Etter mange år flyttet han butikken heim i egen forretningsgård, til Otekren, barndomsheimen til kona, Ann Birgitte (Molla).

Etter ca. 50 år som kjøpmann ble butikken nedlagt, og varebeholdningen ble solgt til en nyetablering i bransjen. Med høgbru som delte sentrum i to og etablering av kjøpesenter ”Nea lina” var tida for butikkdrift ”Ogga lina” definitivt over.

I unge år var han med i Otta Røde Kors Hjelpekorps, og han var således med på mange leteaksjoner i fjellet. Han trådte også til da hans eldste bror Syver ble sjuk, og han dreiv heimgarden Ulvolden i tillegg til butikken.

Framfor alt var han opptatt av å ta vare på bygdas identitet og historie. Hvem husker ikke hans innlegg i avisspaltene på nittitallet der han skreiv at det var i Sel, nærmere bestemt på Selsverket, at Ibsen hadde hentet sine synsinntrykk fra, da han skreiv Peer Gynt.

Fikk Paul Botten-Hansen fram i lyset
Han var også intiativtager og pådriver, da han fikk dannet en arbeidsgruppe for å få reist en byste av Ibsens venn, universitetsbibliotekaren og litteraturkritikeren Paul Botten-Hansen. Bysta står ved Sel kirke, der den unge Paul trådte sine barnesko.

Og nettopp i Sel kirke var det at han sammen med Pål Olstad engasjerte seg for å få med folk til dugnadsinnsats for å isolere det kalde gulvet i kirka. Han var også en av seks ottaværer som dannet arbeidskomiteen for kronerulling og samling av folk til dugnad for å reise statue av Pillarguri. Vi kjente han også som skribent til artikler i Sel Historielag bøker.

Omtanke for sine nærmeste
Rolf Ulvolden var familiefaren som hadde kjærlighet og omtanke for sine nærmeste. I hans eldre år kom dette spesielt til uttrykk i omsorgen for barnebarna. Helsen sviktet imidlertid de seinere årene. Da jeg besøkte han hjemme tre uker før han døde, sa han:
– Jeg hadde ikke klart meg nå uten Molla.

Og slik var det. Hun ga alt for Rolf.