Hemmelig fotobok fra krigen funnet i dødsbo

Detaljert oversikt over alle bilrutene i Sør-Norge med fotografier over svært mange av stedene langs veien ble i 2007 funnet i et dødsbo i Oslo. I boken "South Norway – Roads – Photograhs" fra mars 1944 bringer det engelske Inter-Service Topografical Department bilder fra blant annet Rostbrua, Selsmyrene, Otta, Kringen og Eide nord for Sjoa. Boken ble trolig laget med tanke på en eventuell alliert militæroperasjon mot Sør-Norge i krigens sluttfase.

 

Av Kjell Arne Bakke, Oslo

MOST SECRET

SOUTH NORWAY – ROADS

PHOTOGRAHS

November 1943 – March 1944

Utgiver:

INTER-SERVICE TOPOGRAPHICAL DEPARTMENT

Utgitt i mars 1944

Slik ser boken ut, sidene er festet sammen med kraftig hyssing:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funnet i dødsbo i Oslo

Det var i et dødsbo med tilknytning til min familie i Oslo at denne omfattende fotoboken eller rapporten på over 4,5 kg og med målene 22 x 34 cm dukket opp. Da bestemoren døde fant slektningene en hemmeligstemplet fotobok fra krigens dager som den avdøde bestefaren med tilknytning til motstandsbevegelsen hadde tatt vare på.

Forsiden er merket "Most secret, I.S.T. /B/258/A". Bestefaren hadde kopi nummer 179, så det var tydelig at det det ikke fantes så mange eksemplarer av boken som har sidene festet sammen med kraftig hyssing.

Boken, som i alt har 827 fotografier fra 39 veistrekninger i Sør-Norge, har fotografier fra steder langs ruten. Fra Sel er det to bilder fra Otta på den beskrevne ruten fra Vestlandet, mens det er fem mellom Rosten og Sjoa på den beskrevne ruten Dombås – Oslo.

Bildematerialet viser strategiske steder som riksveger, bruer, jernbane og jernbanestasjoner som ville hatt betydning ved en eventuell alliert militæroperasjon mot Sør-Norge i krigens sluttfase.

Boken er indeksert alfabetisk etter stedsnavn og etter veiruter. Alle bildene er nummeret, slik at negativnummeret korresponderer med fotografiene i rapporten. Det var mulig å bestille bilder fra rapporten:

 

"LIST OF PHOTOGRAHPS

AND

NEGATIVE NUMBERS"

"The list below gives the negative numbers corresponding to the photographs in this report.

Any demands for copies of individuel photographs from this report should quote the report number and negative number, and be submitted through proper channels to the Director of Naval Intelligence (Section XI)."

 

Vi bringer de syv bildene fra Sel her:

Fra ruta Dombås – Oslo

PS: Fra en av våre lokalkjente lesere får vi opplyst at det tredje bildet fra toppen ikke er fra Skjelle, slik det står på bildet, men fra Hågå.

Skjelle ligger på oversiden av veien, lenger nord.

 

Fra ruta Bryggja (i Nordfjord) – Otta