Over 40 ras i Sel fra 1739 til 2006

Også i 1739 gikk det ras ved Einangen sør for Otta, siden har det vært over 40 registrerte ras i Sel, blant annet dette 2. mai 2008 et par km nord for Otta (bildet).

Rasene den siste tiden ved Otta inngår i en over 250 års ras- og skredhistorie i kommunen, viser en fullstendig rasoversikt her på selhistorie.no. 

Av ca 250 små og store ras i Oppland, har over 40 gått bare i Sel kommune.

Av Per Erling Bakke, Otta og Kjell Arne Bakke, Oslo

Raset som gikk i boligfeltet Bekken - Svelstad. 2. mai 2008. Foto: Per Bakke

Av Per Erling Bakke, Otta og Kjell Arne Bakke, Oslo

Også i 1739, femti  år før Storofsen, gikk det eit stort jordskred over garden Einangen, i Baksida noen kilometer sør for Otta. selhistorie.no bringer i anledning de nye rasene en fullstendig oversikt over alle registrerte ras ved Otta og i resten av Sel kommune fra 1739 – 2006.

Kilde er boka ”Skredulykker i Noreg” (Tun forlag, 2006) av Astor Furseth fra Valldal, som har brukt en rekke lokale informatører som bakgrunn for sine opplysninger fra Sel. Etter avtale med forfatteren bringer selhistorie.no den fullstendig rasoversikten fra Sel kommune fra 1739 til 2006. Av ca 250 ras i Oppland, har over 40 gått i Sel. Av dem ble 13 løst ut under Storofsen i 1789. 

To ras i Baksida sør for Otta

Raset ved Einangen i 1739 gikk omtrent på samme sted som det siste raset, som i sjutida 2. mai 2008 gikk over jordet nær huset på garden Nordre Einangen.1739-raset hadde uklart skadeomfang. Det var stor flåm mange steder i Sør-Norge dette året. Så raset ved Einangen i 1739 skjedde trolig i juli, ifølge boka ”Skredulykker i Norge”, som for dette spesielle raset oppgir Per S. Berg og Ivar Teigum som lokale kilder.

Også litt lenger nord langs Baksidevegen, ved Endrestad, kom det kl 21.30 den 18. april 1897 (1. påskedag) et ras fra oppunder Pillarguritoppen (852 m.o.h.). Raset traff Søre Endrestad som lå mellom Endrestad og Jordet av i dag. Skredet kom mot husene. Kona på garden, Gjøa Endrestad, klarte så vidt å redde unna eit lite barn, men ein stor stein kom gjennom taket og knuste eit rom ved sida av stua. Sønnen hennes på 30 år, som lå i senga, omkom.

Dette raset starta i fjellsida rett under Pillarguritoppen. Steinene raste forbi plassen Havn som tilhørde Jordet, rett ovenfor Baksidevegen nord for garden Selsjord. Steinblokka med eit omfang på én kvadratmeter og 40 cm tjukk, slo gjennom veggen og drap 30-åringen momentant, meldte Lillehammer Tilskuer 23. april 1897. Opplysningene er bekreftet overfor Furseth av de lokale informantane Jørgen Espelund, Marit Romsås, Knut Bryn og Per Bakke.

Også tidligere ras ved Dahle

Et mindre ras gikk 29. april i år ned mot garden Nedre Dahle to kilometer vest for Otta sentrum, der garden ligger under ei bratt li. Dette raset, som nylig la igjen ei sørpe av leire på gardsplassen, er ikke det første i dette området. Også i 1989 gikk det et ras ved denne garden, hundre meter vest for Dalekleiva. 15. april dette året kom det et jordskred nedover hele denne lia. Raset gjorde skade på jordvegen, men ikke på hus.

Raset kom ovenfor garden, frå østre del av bruket Rakstad og ned mot tunet til Nedre Dahle, og brakte med seg jord, stein og slam. Det har gått fleire mindre stein- og jordskred fra denne lia gjennom tidene, men uten at de har gjort særlig skade. Utpå 1900-tallet ble det planta gran i lia for å hindre skred, ifølge informantene Ivar Teigum og Steinar Grønn.

Også i 1981, rett øst for garden ved Dahlekleiva, gikk det dessuten et stort snøskred. Skredet fór over riksveg 15 og ut i elva. Det ble skade på både skogen og vegen. På dette stedet har det gått flere, mindre snøskred, og skred har også kommet nær bustadhus. Det er senare bygget rasvern, også det ifølge boka.

Også tidligere ras ved Aasaaren

Raset som 30. april i år gikk over riksveg 15 ca. 1 km vest for Aasaarbrua i Ottadalen, er ikke det første som har gått i dette området. Under Storofsen, 21.-23. juli 1789, ble garden Aasaaren Nedre truffet av et jordskred og alle husene, unntatt hovedhuset og et stabbur, gikk på elva. Begge husene står på garden i dag, og er freda.

Ifølge ”Skredulykker i Noreg” rømte folket opp i fjellhamrene ovenfor, og satt og så på at husdyr, hus og husgeråd fór i elva. ”På Aasaaren gik med mange huse, og ageren blev ødelagt.” (Amund Helland: Topografisk-statistisk Beskrivelse over Kristians Amt, 1. del, Kristiania, 1913 s. 284)

Andre ras rundt Otta

1789: Veggum i Ottadalen

1789: Rosten

1829: Smukksjølia, Kringseter

1853: Hole (Holet/Hullet), Baksida ved Selsverket

1904: Gråberget ved Otta

1906: Nyhusom og Kleivrud, Baksida nord for Otta

1938: Gråvåmellom i Ottadalen

1972: Blekalia og Plassjordet ved Otta

1975: Ultunga i Uldalen ved Mysuseter

1979: Steindalen ved Peer Gynt-hytta i Rondane

1984: Kringlia sør for Otta

1985: Jutulhogget ved Rondvassbu i Rondane

 

Rasene ved Otta april/mai 2008

De siste dagers mildvær og regn i norddalen førte til flere mindre og et stort ras i Sel. Onsdag 30. april gikk et ras over riksveg 15 ca. 1 km. vest for Aasaarbrua i Ottadalen. Dagen før gikk et mindre ras ned mot garden Nedre Dahle ved riksveg 15, ca 2 km vest for Otta sentrum. Raset  la igjen ei sørpe av leire på gardsplassen. 

Natt til 2. mai gikk ett stort ras i boligfeltet sør for Bekken gard, hvor det ble skade på hus og eiendom, hvor blant annet et uthus og en grillhytte ble revet av grunnen. Raset endte ut i E-6, men vegen åpnet igjen på ettermiddagen. 40 boliger og over 120 beboere i boligfeltet Bekken og Svelstad ble evakuert om natten. I løpet av ettermiddagen fikk husstandene med unntak av fire flytte tilbake. 

Samme dag, om morgenen ved sjutida, gikk et ras over jordet nær huset på garden Nordre Einangen ca. 2 km sør for Otta, ved Baksidevegen. Ellers har været ført til andre mindre ødeleggelser, blant annet på Sel.

 

Fullstendig oversikt over alle skred i Sel kommune fra 1739 – 2006, les artikkelen ” Skredulykker i Sel fra 1739 til 2006”.

Les også om det dramatiske raset i Endrestad i Baksida sør for Otta, der "Oldemora mistet sønn i steinsprang fra Pillarguri".

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 04.05.2008