Solstad Kafé

(English version) Virksomheten på Solstad startet i det små på 1950-tallet, da Lorås-familien begynte å ta imot overnattingsgjester, som Otta Hotell ”sendte over” når de sjøl ikke hadde plass. Tanken om kafédrift modnet, og 1. juli 1960 åpnet Solstad Kafé.

Av Per Erling Bakke, Otta

Orginal tittel: Solstad startet med å avlaste Otta Hotell

Sommeren 2010 kan Svanhild og Knut Sagsletten og datteren Siw jubilere. Da er det nemlig 50 år siden kafèdriften startet opp på Solstad. Det var foreldrene til Svanhild, Otto og Olga Lorås, som la grunnlaget for dagens kafé.

Den er et utpreget famileforetak der også dagens tredje generasjon, Line og Christine, tar sin tørn, når det trengs. Og alt som serveres på fat, er hjemmelaget – fra husets eget kjøkken.

Startet i det små

Familien Lorås flyttet til Otta på 1950-tallet hvor Otto Lorås arbeidet som rørlegger. Før tiåret var omme kjøpte han eiendommen Solstad av tannlege David Hjelvik.

Det hele startet i det små ved at de tok i mot overnattingsgjester, gjester som Otta Hotell ”sendte over” når de sjøl ikke hadde plass. Etter hvert modnet tanken om å gå over til kafèdrift – og 1. juli 1960 ble Solstad Kafé åpnet. Da, som nå, var det et tiltak som krevde felles familieinnsats og der døtrene Lillian og Svanhild deltok sammen med mor Olga og hennes søster, Kristine Orderløkken.

Tilfredse kunder

Med årene ble kafèlokalet utvidet og etter hvert ble det også bygd stor terasse for uteservering. Med sitt heimekoselige miljø, blant annet med gamle Ottabilder på veggene, er kafeen et populært sted, ikke minst for de mange som har Solstad som sin stamkafé. Et populært tilbud er  ukedagenes forskjellige menyer av varmmat. I gjesteboka kan en lese mange godord fra fornøyde kunder om både service, mat og miljø.

Det nedbrente Grand Hotell stod på Solstad-tomta