Bensinstasjonene

Norsk Brænselolje og Norske Shell med sine stasjoner ”Nea lina” rådet bensinmarkedet på Otta fram til 1960. Norske Esso hadde riktignok hatt sine mindre anlegg ved riksveg 50 og ”Ogga lina”, men de ble lagt ned mellom 1940 og 1951.

Av Per Erling Bakke, Otta

Dette bildet fra juni 1940, viser Shellstasjonen i midten, foran Otta kooperative handelslag. Foto: Kåre Johan Bakke

Les hele Ottas bensinhistorie

I 1960 fikk imidlertid hovedgata en ny bensinstasjon, denne gang ”Ogga lina”. Norske Esso var dermed igjen etablert på Otta, ved riksveg 15 – rede til å fange opp trafikken mot Ottadalen og Vestlandet.

Året etter fradeles nok ei tomt til bensinstasjon. Denne gang like utenfor sentrum, ved riksveg 50, dagens E-6.

Norsk Caltex ble således siste tilvekst i stasjonsbyens bensinmarked.

Tilbudet var dermed godt dekket for trafikantene lokalt, og ikke minst for den økende ferdsel etter riksvegene. Otta hadde således fra tidlig i 1960-årene i alt fire samtidige, vel utbygde stasjoner.

På slutten av 1980-årene ble riksveg 15 lagt på høybru over Otta, og 4. juli 1987 ble det åpnet for trafikk. Dette førte til at mye av gjennomgangstrafikken etter Storgata ble borte. Følgen ble at Norske Shell stengte sine dører og kraner på Otta ved årsskiftet 1998/1999.

BP-stasjonen i 1947.

Det samme området i 1906

 

På dette bildet fra 1906 ser man tomta (til venstre for veien) der Milstasjonen, den seinere BP- og Norolstasjonen, ble bygd i 1929. I 2008 står bare to av disse husene fortsatt. Det er huset som ligger med gavlsida ut mot vegen, i dag bedre kjent som Slettenhuset. Det ble bygd i 1885, og fikk etter hvert blant annet butikk. Paul I. Sletten kjøpte huset i 1919. Han dreiv Otta Landhandleri i ei årrekke, før neste generasjon, Ingar Sletten, fortsatte driften. I dag er det frisørsalong i de tidligere butikklokalene. Huset er et av Ottabyens eldste. Til venstre i bildet foran Dahlstallen ser vi Fredheim, som hundre år etter at dette bildet ble tatt ble revet for å skaffe Otta flere parkeringsplasser. Foran dette huset, ser vi det andre som fortsatt står, det vesle huset etter Anne Tangen.

 Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 12.11.2008. 

Dette er femte del i en serie på i alt ni artikler. Disse er publisert så langt:

Oljeselskapene på Otta (1)

Hotellene tidlig ute med bensin på Otta (2)

Den første bensinpumpa var på Otekren (3)

Otta – et senter for drivstoff (4)

Stasjonene "Nea lina" rådet bensinmarkedet (5)

Mil – Ottas første bensinstasjon (6)

Shell etablerte seg midt i byen (7)

Esso sterkt kritisert i kommunestyret (8)

Caltex bygde på Blekastad ved dagens E-6 (9)