Den første bensinpumpa var på Otekren

Ottas troligst første bensinpumpe ble etablert i 1922, da Anders Hovde leide ut tomt til A/S Østlandske Petroleumscompani (Esso). Standard bensinstasjon ble lagt ned omkring 1951. Her med Bjørkheim Hotell i bakgrunnen.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Anders A. Hovde på Otekren skrev i 1921 kontrakt med A/S Østlandske Petroleumscompani (Esso) om leie av tomt for ”installasjon av cisterne med pumpeanlæg”. Det var det da nyetablerte A/S Skjaak Bilerne som disponerte anlegget i tillegg til nødvendig plass for sine biler.

Kvinne drev Standard bensinstasjon

I 1934 bygde petroleumscompaniet bensinstasjon på tomta. Standard bensinstasjon lå sentralt med front ut mot hovedgata og med Bjørkheim Hotell som nærmeste nabo. Julie Hovde, enke etter Anders Hovde, var nå stasjonsholder og dreiv stasjonen fram til krigsutbruddet 1940. Våren 1946 tok Arne Hovde over driften, og med sin kone Agnes som betjent dreiv de stasjonen fram til den ble nedlagt omkring 1951.

Tomta overtatt av hotell

Området der stasjonen var, ble i ettertid solgt for utvidelse av det seinere Otta Hotell, i dag Nordlandia Otta Hotell.

Essopumpe i Kongsvegen

Skredder Anton O. Rusten hadde ei bensinpumpe i tilknytting til huset sitt i Kongsvegen, like nord for den gamle Lågenbrua. Her ved tidligere riksveg 50 betjente han bilister fra omkring 1935 til krigen plutselig satte en stopper, da huset hans ble skutt i brann i april 1940.

Fortsatt synes et innsmug i vegkanten der Essopumpa var. 

 Dette er tredje del i en serie på i alt ni artikler. Disse er publisert så langt:

Oljeselskapene på Otta (1)

Hotellene tidlig ute med bensin på Otta (2)

Den første bensinpumpa var på Otekren (3)

Otta – et senter for drivstoff (4)

Stasjonene "Nea lina" rådet bensinmarkedet (5)

Mil – Ottas første bensinstasjon (6)

Shell etablerte seg midt i byen (7)

Esso sterkt kritisert i kommunestyret (8)

Caltex bygde på Blekastad ved dagens E-6 (9)